GRUNDIDÉ

Tillsammans

  • ... skapar vi förutsättningar för människor att kunna bidra till och känna delaktighet i samhället.
  • ... hjälper vi människor att återfå inflytande över sina liv.
  • ... öppnar vi dörrar.
  • ... skapar vi möjligheter.
  • ... tar vi vara på resurser som vi inte har råd att vara utan.
  • ... gör vi Östra Göinge LITE bättre.