Överhettad Ånga för Hotell

Om ni har problem med svartmögel i duschutrymmena så är ni inte ensamma. Det är ett vanligt problem för många hotell!
Dels är det ett ”estetiskt problem”. Svartmögel ser inte fräscht ut! Det kan också ge upphov till en svag doft. Sammantaget kan det ge ett intryck av brister i städningen. Det stämmer oftast inte! Påväxten uppstår lätt när temperatur och fuktighet ligger på gynnsamma nivåer för mögelsvamparna.
Ett större bekymmer är hälsoriken. För personer med allergi, astma eller lågt immunförsvar kan det orsaka alvarliga problem.

På längre sikt kan problemet lämna väggens yta och krypa in bakom kakel eller matta.

Human Bemanning erbjuder en tjänst som snabbt och effektivt kommer åt problemet. Vi tvättar det angripna området med överhettad ånga. Temperaturen uppgår till 170 grader vilket dödar både mögelsvamparna och deras sporer. Bakterier går samma öde till mötes. Den höga temperaturen öppnar upp porerna i materialet och åstadkommer i samverkan med ett högt tryck en rengöring på djupet.

Finns det kalkbeläggningar eller svåra fläckar på väggarna så går de också oftast att åtgärda med ångan.

Ångans effektivitet ligger i den höga temperaturen. Därför kan vi nästan alltid arbeta helt utan kemikalier. Mer miljö- och allergivänligt än så blir det knappast!* Det betyder också att det riskmoment som ett alkaliskt rengöringsmedel utgör för kaklets fogar elimineras.

Ångan kommer också åt i skrymslen och vrår där konventionella städredskap har svårt att göra riktigt rent. ”Trångt” och ”bakom” bereder sällan några problem för oss.

Behandlingen med överhettad ånga kan också göras i förebyggande syfte. Det organiska material som är en förutsättning för att mögelsvampen skall kunna växa tvättas effektivt bort och möglet får inte möjlighet att utvecklas..

När vi ändå är på plats erbjuder vi en bonustjänst som vi inte debiterar extra för. Vi börjar med att spola hanfatets avlopp och vattenlås med den heta ångan. Den löser tvålrester, fett och hudavlagringar nere i röret. I nästa steg högtryckstvättar vi vattenlåset invändigt och spolar bort det som ångan inte förmått lösa upp.

Vi kan också erbjuda hjälp med besvärande urinlukt som satt sig i golvets fogar eller krupit in under toalettstolen.

Om ni vill veta mer om överhettad ånga så hänvisar vi till vår leverantör. Under flikarna om ånga och kundcase hittar ni mycket information!

Möter våra tjänster ett behov hos er? Vill ni veta mer om vårt arbetssätt? Vår säljare står självklart till ert förfogande för att svara på frågor.

Kontakt

Säljkontakt: Stefan Johansson
0734-40 84 48
Adress: Mejerigatan 11
280 60 BROBY
E-post: info@humanbemanning.se
Organisationsnummer: 556863-3639


* det finns problem där ångan behöver ”assistans”. Då använder vi naturpreparat eller miljömärkta produkter.